tét

2019-12-23 03:28:56

máy lạnh

<script>
window.onload = function(){
setTimeout("switch_Image()", 3000);
}
function switch_Image(){

document.images['image'].src ="https://lovi-tech.com/wp-content/uploads/2019/12/kich-thuoc-may-lanh.png";
setTimeout("switch_Image1()", 1000);
}
function switch_Image1(){

document.images['image'].src ="https://lovi-tech.com/wp-content/uploads/2019/12/ong-xa-may-lạnh.jpg";
setTimeout("switch_Image()", 1000);
}
</script>

</p>

- Phần tử iframe bên dưới có đường viền

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

  • https://lovi-tech.com/wp-content/uploads/2019/09/sunx-pana.png
  • https://lovi-tech.com/wp-content/uploads/2019/09/smc.png
  • https://lovi-tech.com/wp-content/uploads/2019/09/jflo.png
  • https://lovi-tech.com/wp-content/uploads/2019/09/honeywell.png
  • https://lovi-tech.com/wp-content/uploads/2019/09/qlight.png
  • https://lovi-tech.com/wp-content/uploads/2019/10/logo.png
  • https://lovi-tech.com/wp-content/uploads/2019/10/logo_03.jpg
DMCA.com Protection Status