Tính Năng Assembly Inventor Fastinvent

2022-12-28 04:25:53

Tính năng Assembly Inventor Fastinvent: F-PO, F-List, F-Bracket, F-SAT, F-Step. Và nhiều tính năng khác.

Tính năng Assembly Inventor Fastinvent

Tính năng Assembly Inventor Fastinvent

Công dụng tính năng Assembly Inventor Fastinvent

Giúp đổi tên chi tiết theo tên mới (F-PO), xuất file excell tất cà thiết bị trong file asembly (F-List), Lắp phụ kiện khung nhôm định hình nhanh (F-Bracket), xuất file định dạng SAT và Step với một click.

Các Tính Năng Assembly Inventor Fastinvent

F-PO:

Lưu part với tên mớireplace tất cả part đang sử dụng trong file assembly hiện hành

Sử dụng: Chọn tính năng F-PO -> Nhập tên Folder chứa Part mới tại Group Part Folder (có thể chọn folder có sẵn tại Existed Group Part Folder)-> Chọn part trên 3D assembly-> chọn Apply. Ví dụ: nhập LV230101B00

Ưu điểm: đổi tên part với định dạng tên mới nhanh theo tên Folder, sắp xếp part theo thứ tự chủ động của người thao tác, giúp lắp ráp nhanh, dể quản lí bản vẽ gia công.

F-List: Xuất file excel tất cả part trong file assembly, tạo cơ sở dữ liệu nhập số lượng chi tiết gia công tự động trên công cụ F-Block. Tạo danh sách thiết bị mua, danh sách bản vẽ gia công.

Sử dụng: Mở file assembly cần tạo danh sách-> chọn F-List.

Ưu điểm: tạo danh sách nhanh với một click chuột, tránh sai sót số lượng, thiếu sót thiết bị.

F-Bracket:

Lắp ke góc vào khung nhôm định hình lovi-tech.

Sử dụng: Vẽ khung nhôm với tiêu chuẩn nhôm định hình LOVI-TECH, tên thư viện Alu Frame, chọn F-Get để lưu ke góc sử dụng cho khung nhôm về Libray của dự án-> Mở file Frame 0000 trong file 3D khung nhôm-> Chọn F-Bracket-> chọn ke góc cần dùng

Chọn chức năng Frame: chọn thanh nhôm-> chọn vị trí lắp ke góc theo thứ tự 1 đến 8

Chọn chức năng Face: chọn hai mặt phẳng vuông góc thuộc 2 thanh nhôm khác nhau.

Chọn Apply để lắp ke góc vào thanh nhôm

Ưu điểm: Lắp nhanh ke góc với vài click chuột.

F-SAT, F-STEP:

Lưu file nhanh với định dạng SAT và Step theo chức năng chọn, phục vụ cho gia công CNC.

Sử dụng: Mở file-> chọn F-SAT hoặc F-STEP

Ưu điêm: xuất file chỉ một cú click

Tổng kết Các Tính Năng Assembly Inventor Fastinvent

Như tất cả các công cụ sẵn có của Inventor, lần đầu sử dụng cần xem hướng dẫn sử dụng chi tiết và thực hiện theo các thứ tự để công cụ hoạt động.

Xem clip hướng dẫn trên youtube

Các sản phẩm công ty LOVI-TECH

Nhôm định hình và phụ kiện sử dụng trong thiết kế máy.

Hân hạnh phục vụ Quý Khách!!

,

Bài viết liên quan

316622

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

  • pro_3
  • pro_4
  • pro_5
  • pro_6
  • pro_7
  • pro_8
  • pro_9
  • pro_9
DMCA.com Protection Status